Nhạc Sĩ:
Trần Quế Sơn
Trình Bày:
Phù Sa
Lời Ru Bên Suối

Dân Ca - Nhạc xuân
Ru con nước chảy đá mòn nước chảy đá mòn lời ru bên suối đời con.
Ru con sóng đổi nước cồn, sóng đổi nước cồn lời ru xanh ngát đời con (ngát xanh đời con).
Lời ru bên suối, lời ru bên suối ớ ơ ơ trong hoài niệm đắng cay mẹ nhớ cha ngã nơi này ngã nơi này lời ru bên suối ớ ơ lời ru bên suối con hời con ơi.

Ru con nước dữ nước ròng, nước dữ nước ròng lời ru bên suối chạnh lòng,
Ru con cây gẫy nước gìn cây gẫy nước gìn lời ru ngơ ngác bầy chim.
Lời ru bên suối ớ ơ, lời ru bên suối ớ ơ ơ...trên ngàn dặm gió sương mẹ nhớ cha những đêm trường, những đêm trường lời ru bên suối, lời ru bên suối xanh hàng liễu xanh.
Ru con qua nỗi mơ mộng, qua nỗi mơ mộng lời ru đêm nhớ ngày trông,
ru con mưa đổ đất mừng, mưa đổ đất mừng lời ru da diếc tình thương.
Ru con cây gẫy nước gìn cây gẫy nước gìn lời ru ngơ ngác bầy chim.
Lời ru bên suối ớ ơ, lời ru bên suối ớ ơ ơ...

Nguồn: CMS
Người đăng: CMS
Vào ngày 27 tháng 2 năm 2008

Bình luận về bản nhạc "Lời Ru Bên Suối"