Nhạc Sĩ:
Trình Bày:
Medwyn Goodall
Away In A Manger

Hòa tấu - Nhạc Giáng Sinh
Thơ Lời: Album: A Christmas Tapestry
  • Bản nhạc này chưa có lời, Nếu có bạn nào nghe nhạc thấy thích thì xin chép dùm nhen

Nguồn: CMS
Người đăng: CMS
Vào ngày 12 tháng 2 năm 2008

Bình luận về bản nhạc "Away In A Manger"