Nhạc Sĩ:
Duy Mạnh
Trình Bày:
Duy Mạnh
Xin Được Hoài Mong

Nhạc Trẻ - Trữ tình, Êm ả
"Dẫu biết rằng cuộc tình này mãi chia xa...mà sao con tim vẫn hoài cứ mong...mong một ngày thuyền quay về nơi đây"
Thành phố đêm vắng
Một mình lang thang
Bước đi trên con đường mòn
Mới hôm trước vẫn còn trong tay
Mà nay sao đã mất nhau.
Hạnh phúc êm ái
Giờ lạc đi mãí
Sóng xô biết tìm nơi đâu
Giữa nghìn trùng lẽ loi một mình
Tình theo cánh chim bay.
Biết rằng cuộc tình này mãi chia xa
Mà sao con tim vẫn cứ hoài mong
Bỗng một ngày người quay về nơi đây.
Dẫu chỉ là hoài niệm rất xa xôi
Tình ơi xin em thôi vẫn hoài mong
Suốt cuộc đời
Dù cho đến khi nào.

Nguồn:
Người đăng: ms
Vào ngày 3 tháng 4 năm 2006

Bình luận về bản nhạc "Xin Được Hoài Mong"