Nhạc Sĩ:
Lm Nguyễn Nhật Huy
Trình Bày:
Nhật Huy
Yêu Thương

Thánh ca - Tình yêu

Yêu thương là luôn vỗ về,
Ủi an dắt dìu người mình yêu thương.
Yêu thương đường đời chán chường,
Dù gai mắc vướng vẫn chung một hướng.
Tình yêu hạnh phúc sum vầy,
Và chẳng may giông tố giăng đầy,
Lời thề ngày ấy suốt một đời nguyện không đổi thay.
Vì khi yêu chân tình là luôn có Chúa
Hướng dẫn mình một lòng trung trinh.
Vì yêu đành quên chính mình,
Trọn đời dâng hiến cho người mình yêu.
Trong cuộc tình ta luôn cần hy sinh
Và tha thứ để chấp nhận thương mãi người yêu.
Yêu thương là không phân bì,
Là không đố kỵ, không đòi chia ly.
Yêu thương dặm trường sá gì,
Đèo cao sông thẳm vẫn không nản chí.
Tình yêu lắm lúc tuyệt vời,
Và rồi khi sóng gió tơi bời,
Lời thề ngày ấy suốt một đời nguyện không đổi thay.

Nguồn:
Người đăng: Mercury
Vào ngày 7 tháng 5 năm 2004

Bình luận về bản nhạc "Yêu Thương"