Nhạc Sĩ:
Hùng Lân
Trình Bày:
Nhật Huy
Một Ngày Ghi Nhớ

Thánh ca - Tình yêu

Một ngày ghi nhớ, trăm năm vẹn nghĩa sắt cầm
Một ngày hân hoan, hạnh phúc kết dại đồng tâm
Một mùa xuân mới, nở trong hai lòng sánh đôi
Giờ đây kết giao, hẹn khi đắp xây một đời thắm tươi
Lý tưởng xiêu nhiên đã kết liên hai thiện chí
Trọn đời hy sinh phụng sự Thiên Chúa muôn đời
Nhạc Thiên dẫn bước, sánh vai trên đường cao quang
Đức tin hộ thân, đức yêu xây thành chiến thắng tối tăm
Nguyện cầu Chúa trên, chúc lành cuộc giao kết hôm nay
Nguyện Người chở che cho hai lòng không đổi thay
Trọn đời thề hứa làm rạng sáng Phúc Âm xa gần
Cho đáng Thiên triệu, chu tất sứ mệnh, vẹn nghĩa thần dân
Trường đời khắc khe, sức em gặp nhiều nỗi gian truân
Nguyện Người đoái thương tăng cường phù hộ ủi an
Hợp một cùng Chúa là được Chúa sống trong tâm hồn
Tin Chúa sẽ mạnh, xin Chúa sẽ được, cậy Chúa nên công

Nguồn:
Người đăng: Mercury
Vào ngày 7 tháng 5 năm 2004

Bình luận về bản nhạc "Một Ngày Ghi Nhớ"