Nhạc Sĩ:
Anh Quân
Trình Bày:
Mỹ Linh
Phút giao thừa lặng lẽ

Tân Nhạc - Nhạc xuân
Thơ Lời: Huy Tuấn
  • Bản nhạc này chưa có lời, Nếu có bạn nào nghe nhạc thấy thích thì xin chép dùm nhen

Nguồn: MS
Người đăng: Thành viên VN thư quán
Vào ngày 1 tháng 2 năm 2004

Bình luận về bản nhạc "Phút giao thừa lặng lẽ"