Nhạc Sĩ:
Dân Ca
Trình Bày:
Mạnh Đình, Như Quỳnh
Hữu duyên thiên lý ngộ

Tân Nhạc - Nhạc xuân


Ngộ kỳ thời con kiến mới leo dây Nam mô di bố phụ..


Hữu duyên mà thiên lý ngộ Nam mô di bố phụ..


Hữu Duyên Thiên Lý Ngộ


Gặp mặt nhau đây chốn này hò hẹn thủy chung sắc son Nam mô di bố pha.


Ngộ kỳ thời bến nước với cây đa em ơi anh vẫn chờ


Hữu duyên mà thiên lý ngộ như đôi chim sổ lồng


Ruộng sà anh gieo chín giàn bìm bịp nó kêu nước lên


Ra giêng anh cưới em


Mẹ về nhà đang réo các con ơi


Khoang khoang con sẽ về


Để mai mình gieo đám ma.


Nam mô di bố phụ


Gặp mặt nhau đây chốn này mà sợi chỉ tơ nó giăng


Ta yêu nhau thiết tha


Mạ ngoài đồng em cấy lúa ba trăng


em ơi anh vần chờ


Để em về thưa với mẹ


Khi ra giêng tính liền


Hẹn đợi năm sau cánh đồng mình gặt hái xong thảnh thơi


Ra giêng anh cưới em


Ra giêng anh cưới em

Nguồn: Minh
Người đăng: Thành viên VN thư quán
Vào ngày 1 tháng 2 năm 2004

Bình luận về bản nhạc "Hữu duyên thiên lý ngộ"