Nhạc Sĩ:
Lã Văn Cường
Trình Bày:
Hồng Nhung
Tiếng gọi miền xưa

Tân Nhạc - Nhạc xuân
  • Bản nhạc này chưa có lời, Nếu có bạn nào nghe nhạc thấy thích thì xin chép dùm nhen

Nguồn: Yến Vân
Người đăng: Thành viên VN thư quán
Vào ngày 1 tháng 2 năm 2004

Bình luận về bản nhạc "Tiếng gọi miền xưa"