Nhạc Sĩ:
Chưa biết?
Trình Bày:
Ban nhạc Bức Tường
Người Mộng du

Nhạc Trẻ - Trữ tình, Êm ả
  • Bản nhạc này chưa có lời, Nếu có bạn nào nghe nhạc thấy thích thì xin chép dùm nhen

Nguồn:
Người đăng: ms
Vào ngày 21 tháng 3 năm 2005

Bình luận về bản nhạc "Người Mộng du"