Nhạc Sĩ:
Trần Kiết Tường
Trình Bày:
Văn Thanh Tùng
Mimosa

Tân Nhạc - Nhạc xuân
Thơ Lời: Mimosa

Mimosa từ đâu em tới
Mimosa vì sao em tới đất này
Đà Lạt đồi núi trập trùng
Đà Lạt trời mây nước mênh mông.

Anh đã biết rồi em ơi
Vì sao em tới
Tôi đã biết rồi em ơi
Vì em yêu cuộc sống trên cao
Có thông reo rì rào
Vì em yêu dòng thác Cam Ly
Yêu cuộc sống đang dâng trào
Vì em yêu nước hồ Xuân Hương
Yêu thành phố thông reo
Đã từng lưu luyến trái tim tôi

Mimosa từ đâu em tới
Mimosa vì sao em tới đất này
Ngày ngày thầm sống quanh đồi
Cuộc đời dầm mưa nắng sương rơi

Tôi đã biết rồi em ơi
Vì sao em tới
Tôi đã biết rồi em ơi
vì em yêu cuộc sống trên cao
Có thông reo rì rào
Vì em yêu dòng thác Cam Ly
Yêu cuộc sống đang dâng trào
Vì em yêu nước hồ Xuân Hương
Yêu thành phố hương hoa
Đã từng lưu luyến trái tim tôi

Mimosa, em ơi
Mimosa, em ơi
Hoa Mimosa....

Nguồn: VNthuquan.net
Người đăng: Ct.Ly
Vào ngày 20 tháng 8 năm 2012

Bình luận về bản nhạc "Mimosa"