Nhạc Sĩ:
Phú Quang
Trình Bày:
Mỹ Linh
Bóng Chữ

Tân Nhạc - Nhạc xuân
Thơ lời : Lê Đạt

Xa em rồi anh mới thấy em như một thời thơ nhỏ
Em về trắng đầy cong khung nhớ
Mưa mấy mùa, mây mấy độ thu
Vườn chợt thức một mùa hoa đi vắng
Vườn chợt thức một mùa hoa đi vắng
Em vẫn đây mà em ở đâu ?
Chiều âu lâu, chiều âu lâu, bóng chữ đọng chân cầu

Nguồn: Yến Vân
Người đăng: Thành viên VN thư quán
Vào ngày 1 tháng 2 năm 2004

Bình luận về bản nhạc "Bóng Chữ"