Nhạc Sĩ:
Trầm Tử Thiêng
Trình Bày:
Trúc Lam, Trúc Linh
Đời Không Như Là Mơ

Nhạc Vàng - Tình yêu
Đêm kia em nằm mơ, mơ thấy anh lìa xa cuộc đời
Anh đi anh bỏ em, không gửi lại một lời trăn trối
Em khóc như trời mưa, em khóc như trời mưa
Ôi... tiếc thương, kỷ niệm kể mấy cho vừa
ĐK:
Hôm sau, em sang nhà anh tìm anh
Hôm sau, cây soan ngoài hiên còn xanh
Anh còn ở đó, như tình em còn muôn thuở
Dẫu vừa hết chuyện nằm mơ
Anh vẫn cho đời không như là mơ
Đêm sau em nằm mơ, mơ thấy anh vừa quên tình này
Anh đi anh phụ em, đang giữa cuộc đời đầy ngang trái
Cho đến muôn ngàn sau, em biết tin vào đâu
Khi... trái tim bùi ngùi từ mối duyên đầu
(Hát lại ĐK)
Đời không như là mơ
Nên đời thường giết chết mộng mơ
Đời không như là mơ
Nên đời thường giết chết mộng mơ
Đêm qua em nằm mơ, mơ thấy cây mọc xanh đường làng
Cây thi nhau nở hoa, hoa đón chào một trời tươi sáng
Anh bước trên đường hoa, em bước trên đường hoa
Anh... cưới em vào một ngày nắng chan hòa
* Hôm sau, em sang nhà anh tìm anh
Hôm nay, cây xoan ngoài hiên còn xanh
Anh rời nơi đó, viết vội mấy lời ngoài ngõ
Nhắc về câu chuyện nằm mơ
Anh vẫn cho đời không như là mơ
Hát lại *)
Đời không như là mơ
Nên đời thường giết chết mộng mơ
Đời không như là mơ
Nên đời thường giết chết mộng mơ
Đời không như là mơ
Nên đời thường giết chết mộng mơ
Đời không như là mơ
Nên đời thường giết chết mộng mơ

Nguồn:
Người đăng: Mercury
Vào ngày 10 tháng 11 năm 2004

Bình luận về bản nhạc "Đời Không Như Là Mơ"