Nhạc Sĩ:
Chưa biết?
Trình Bày:
Châu tuấn
Khúc ca về mẹ

Tân Nhạc - Đấng Sinh Thành
  • Bản nhạc này chưa có lời, Nếu có bạn nào nghe nhạc thấy thích thì xin chép dùm nhen

Nguồn: Lời Nhạc: Dac Trung
Người đăng: Mọt Sách
Vào ngày 11 tháng 2 năm 2004

Bình luận về bản nhạc "Khúc ca về mẹ"