Nhạc Sĩ:
Chưa biết
Trình Bày:
Lam Trường
Giáng Sinh Hồng

Tân Nhạc - Nhạc Giáng Sinh


Last Christmas, I gave you my heart
But the very next day you gave it away
This year, to save me from tears
I'll give it to someone special

Last Christmas, I gave you my heart       
But the very next day you gave it away
This year, to save me from tears
I'll give it to someone special

Once bitten and twice shy
I keep my distance, but you still catch my eye
Tell me baby, do you recognize me?
Well it's been a year, it doesn't surprise me

I wrapped it up and sent it
With a note saying "I love you", I meant it
Now I know what a fool I've been
But if you kiss me now, I know you'd fool me again

Nhớ Giáng Sinh ngày xưa ta đã quen
Bầu trời khuya muôn ánh sao
Tình yêu rất mơ mộng
Mắt em và hơi nến lung linh
Đã mang đến cho anh những cơn mộng

Với phút giây tình yêu sao vỡ thay
Cuộc tình tan theo khói mây
Về đâu những ưu hoài
Có anh từ nay sẽ không quên
Chiếc hôn đã trao nhau rất êm đềm

Crowded room, friends with tired eyes
I'm hiding from you, and your soul of ice
My god I thought you were someone to rely on
Me?, I guess I was a shoulder to cry on

A face on a lover with a fire in his heart
A man under cover but you tore me apart
Now I've found a real love, you'll never fool me again

Nguồn: VNthuquan.net
Người đăng: Ct.Ly
Vào ngày 8 tháng 12 năm 2011

Bình luận về bản nhạc "Giáng Sinh Hồng"