Nhạc Sĩ:
Trần Quảng Nam
Trình Bày:
Khánh Hà
Ở Lại

Tân Nhạc - Nhạc xuân
Thơ Lời: Du Miên
Người bỏ tôi đi ngàn đời chia biệt
Đây không còn người biết nói cùng ai
ngọn đèn xưa không còn người đứng đợi
cổng trường không còn áo dài bay
người bỏ tôi đi mình tôi ở lại
mây không còn trời đứng mỏi chờ ai
vườn cỏ xưa không còn người đón chờ
đường nhỏ xua không còn nắng vàng tươi
người yêu ơi
người bỏ tôi đi tóc bù tóc rối
Vai xuân thì bánh mật ngả màu đen
tội cho tôi từ sáng chiều sớm tối
hết rồi người đâu bóng dáng thân quen
người bỏ tôi đi mình tôi ở lại
Đây không còn người biết hát cùng ai
một dòng thư một dòng lệ dài
chờ người hay không còn có mình tôi
Người yêu ơi
Biết hẹn cùng ai cho tôi còn chờ
Biết thề cùng ai cho tôi còn đợi
Thành phố đổi tên nhắc người còn nợ
Cuối cuộc đời xin cho được gần nhau

Nguồn: MS
Người đăng: Thành viên VN thư quán
Vào ngày 1 tháng 2 năm 2004

Bình luận về bản nhạc "Ở Lại"