Cố Quận

O Nằm Trên Cỏ Tương Tư!



O nằm trên cỏ tương tư
Nhớ dòng thơ viết trong thư hôm rồi
Vần câu, âm chữ đi đôi
"Rằng tha thiết mắt và môi em cười"

O nằm trên cỏ tháng mười
Mộng tình của tuổi hai mươi lững lờ
Vần câu, âm chữ bài thơ
Lung linh dưới nắng vàng tơ thu về

O nằm trên cỏ não nề
"Người ơi có biết chăng hề tình em!!!"


Cố Quận



 

Được bạn: Nguyệt Hạ đưa lên
vào ngày: 1 tháng 9 năm 2016

Bình luận về Bài thơ "O Nằm Trên Cỏ Tương Tư!"