Nguyễn Văn Thái

Tương Tư Cố NhânCâu khoán:
"Lối xưa xe ngựa hồn thu thảo
Nền cũ lâu đài bóng tịch dương"
Bà huyện Thanh Quan.
 
LỐI phủ lá thu lớp lớp vàng
XƯA thành sương khói cõi mênh mang
XE theo vết cũ rêu xanh đẫm
NGỰA mỏi buồn vương, lặng cuối làng
 
HỒN luyến trời mây man mác tình
THU vàng diễm lệ để ngàn xanh
THẢO thơm lòng khảm miền thương nhớ
NỀN nếp gia phong mãi vọng lành
 
CŨ ủ rêu phong biếc cõi lòng
LÂU càng thắm đượm khối tình chung
ĐÀI hương khói tỏa thơm nguồn cội
BÓNG ngả vườn xưa ngọt giấc nồng
 
TỊCH diệt duyên trần đỡ vấn vương
DƯƠNG gian biến động lẽ vô thường
“LỐI XƯA XE NGỰA HỒN THU THẢO
NỀN CŨ LÂU ĐÀI BÓNG TỊCH DƯƠNG”.
 
28-8-2021-3811
Nguyễn Văn Thái 

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 11 tháng 9 năm 2021

Bình luận về Bài thơ "Tương Tư Cố Nhân"