Thu nhớ

xin đổi một khắc thanh xuân ...!tiếng lòng anh như lá thu rơi
ta nhặt mãi chẳng làm sao giữ được
mấy bận thu sang , mấy bận lòng ao ước
hỏi cuộc đời vì sao mộng thành không ?

ta gởi nỗi niềm theo  giọt nắng đi rong
trải thương nhớ vượt đồi cao biển rộng
anh ra phố , phố ngày thu vương mộng
hỏi lòng anh nỗi nhớ có thêm sâu ?

đêm ta ngồi ngắm vạn vì sao
bên anh nắng cùng chiều rượt đuổi
chung một bầu trời, ngày - đêm bao buổi
có buổi nào cho nỗi nhớ cùng vơi ...!

thêm một lần thu đến trong đời
thêm một nỗi sầu không thể nói ....
nếu có phép mầu, ta xin đổi
một khắc thanh xuân ...mộng cùng người ...!

sep. 07, 2021

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 11 tháng 9 năm 2021

Bình luận về Bài thơ "xin đổi một khắc thanh xuân ...!"