Sương Anh

AN NHIÊN

Long lanh những giọt sương mai
Màu trong tinh khiết trên đài hoa sen
Nắng hiền bước tới làm quen
Gió lay động nhẹ thành khoen chuỗi vòng

 

Ngẩn ngơ trước cảnh mênh mông
Hư hư thực thực...thấy lòng an nhiên
Trời mây cảnh sắc êm hiền
Hồn như thoát tục về miền hư vô

 

Quên đi ngoại cảnh xô bồ
Tâm linh nếm vị Cam Lồ Mẹ ban
Bước kinh hành rất nhẹ nhàng
Thân Tâm vút tận mây ngàn non tiên

 

Sương Anh

Được bạn: vdn 17.5.09 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "AN NHIÊN"