Song Nhi

Đến Bao Giờ Tìm Lại Được Niềm Tin
 


Đến bao giờ tìm lại được niềm tin?
Sau bao lần hụt hẵng vì thất vọng
Để mai khi đời gió giông cuộn sóng
Còn có cái mà nương dựa vịn vào


 


Đến bao giờ mới xuất hiện phép màu
Tất cả yêu thương đều là chân thật
Không phải toan tính hơn thua được mất
Của những kẻ ưa dối trá lọc lừa


 


Đến bao giờ chắc chắn sau cơn mưa
Mặt trời tức thì hiện ra rực rỡ
Để trong tận cùng đớn đau đổ vỡ
Trái tim tội tình còn cớ hồi sinh
Đến bao giờ biết tự trân trọng mình
Như ngọc ngà như bảo thạch vô giá
Không cho phép ai. Không một ai cả
Được quyền làm mình buồn khổ - cười vui

Đến bao giờ thôi bận tâm ngậm ngùi
Chuyện thế nhân tên: " lòng người thay đổi "
Để những lúc lạc lầm giữa đêm tối
Niềm tin còn có một lối quay về.

Song Nhi
Mar 6, 2019

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 22 tháng 3 năm 2019

Bình luận về Bài thơ "Đến Bao Giờ Tìm Lại Được Niềm Tin"