Song Nhi

Hãy Cứ Là Em 


Ừ thì, hãy cứ là em
Thế nhân thương - ghét
Chớ thèm bận tâm
Đời người một kiếp trăm năm
Ai chưa gặp lúc lỡ lầm phạm saiÁi tình,
Canh bạc rủi may
Nhiều khi thua trắng đôi tay.
- Chuyện thường -
Làm sao phân biệt tỏ tường
Đá vàng hay chỉ mật đường bướm ongBỏ buông quên lãng cho xong
Vùi chôn giấc mộng viễn vông xa vời
Không tranh thua thắng với đời
Ta về đóng cửa mặc thời gian trôiKệ ai,
Mong nhớ xa xôi
Mình thương lấy chính mình thôi.
Chả cầnKhông quen biết. Chẳng nợ nần
Đừng lơi lã những xa gần gió mây
Jan 12, 2017

Được bạn: HB đưa lên
vào ngày: 12 tháng 2 năm 2017

Bình luận về Bài thơ "Hãy Cứ Là Em"