Cá Mặn

Biển vắng trăng đêm


Những lúc hạ về ngắm ánh trăng
Im lìm soi sáng dáng chị hằng
Rì rào chiếc lá tim ta bỗng...
Chợt thấy ngu ngơ có phải chăng?

Ta say bóng nguyệt trường thân lõa
Suối tóc ngàn sao lấp lánh khơi
Tuyệt sắc giai nhân màu xanh biếc
Bập bềnh ngọn sóng lã lơi mời

Trăm năm chú cuội hình như vẫn...
Chiếm cả hồn ta một góc trời

Cá Mặn

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 30 tháng 8 năm 2015

Bình luận về Bài thơ "Biển vắng trăng đêm"