Cá Mặn

Ước vọng cuối cùng _ viện dưỡng lão 


Lão đã già rồi thích cỏ non
Đêm đêm nhắm mắt ngỡ ông còn
Giật mình trở giấc nôn nao liếc
Với mấy cô nàng có dáng thonÁnh mắt ngu ngơ loài sói lạc
Con mồi trước mắt vẫn còn son
Làm sao hít thở mùi da thịt?
Bỗng mấy cô nàng chúc ngủ ngonTức giận kêu gào ta khó chịu
Nàng tiên áo trắng chạy lon ton
Nào da với thịt tha hồ chạm
Rờ đầu với ngực điếng thằng conThỏa mãn ta đi cô bé hỡi
Cho dù nhắm mắt vẫn mỏi mòn
Thiên đàn rạo rực...ông thần quát!!!
Địa ngục là ngươi xuống dưới con!!! 

Được bạn: HB đưa lên
vào ngày: 3 tháng 6 năm 2015

Bình luận về Bài thơ "Ước vọng cuối cùng _ viện dưỡng lão"