Song Nhi

Thương Nhau Lý Khổ Qua


Khổ qua đắng .Khổ qua đèo
Thương anh đâu phải giàu nghèo mới thương
Hoa cau trong gió tỏa hương
Trầu đang bén rễ cuối  vườn xanh xanh

Cầu trời  ban xuống ơn lành
Ông tơ bà nguyệt xe thành một đôi
Nào mơ gì qúa xa xôi
Chỉ mong duyên nợ thuận trôi xuôi dòng

Trăm năm trọn giấc mơ hồng
Chim Uyên cùng với nhãn lồng bên nhau
Mai này tóc có bạc màu
Tình mình mãi thắm về sau đậm đà

Yêu anh , yêu rất thiết tha
Dù tan vàng đá vẩn là không phai
Mặc bao giông bão đắng cay
Thuyền ta yên ả tháng ngày buông neo

Khổ qua đắng .Khổ đắng đèo
Chân trời góc biển nguyện theo một đời .

Song Nhi

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 17 tháng 5 năm 2014

Bình luận về Bài thơ "Thương Nhau Lý Khổ Qua"