Song Nhi

Mình Có Duyên Gì Không Anh ?


Người dưng kia ... kỳ ghê chưa
Đôi mình xa lạ mới vừa quen thôi
Vu vơ những chuyện xa xôi
Cho tim lỗi nhịp bồi hồi chẳng yên

Cái anh này ...đúng là phiền
Gieo chi hạt nhớ giữa miền mộng mơ
Ngọt ngào cho lắm vần thơ
Để khi xa vắng thẩn thờ em mong

Lời yêu thật dạ thật lòng ?
Hay là mây gió đèo bòng đẩy đưa
Cúc qùy chẳng nở chiều mưa
Tình anh có đổi khi mùa Đông sang

Người dưng gặp gỡ giữa đàng
Sao mà anh lại vội vàng nói thương .
Làm người ta phải vấn vương
Nhiều đêm mất ngủ , bởi thường nghĩ suy

Tương phùng bèo nước mấy khi
Trăm năm mình có duyên gì không anh ?


 

Được bạn: HB đưa lên
vào ngày: 10 tháng 12 năm 2012

Bình luận về Bài thơ "Mình Có Duyên Gì Không Anh ?"