Cá Mặn

Mấy ai...!


Sự sống đàng sau quá ngỡ ngàng
Nhìn đời bụi bậm dạ ai mang
Thương thay số phận bày em trẻ
Chịu cảnh mưa dầm kiếp sống hoang


Đọc những dòng thơ thấy xót xa
Như là hạt cát giữa phong ba
Sanh thời hoạn nạn theo cơn gió
Kiếp sống lang thang mộng mái nhà


Hỡi những nàng tiên dưới thế gian
Đường đi lắm lúc cũng gian nan
Thành tâm thật ý nàng chia xẻ
Lắm kẻ cùng theo giấc mộng nàng


Cá Mặn

Được bạn: vdn 9.12.10 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Mấy ai...!"