Cá Mặn

Mộng cùng ai..........

  
 
Ngồi mơ dệt mộng gởi theo mây
Một đóa hoa thơm giữa chốn nầy
Để nhớ và thương rồi ngóng đợi
Tình yêu ngọt đắng lẫn men say
 
Cùng nhau thưởng ngoạn nhìn hoa trổ
Với kẻ đa tình mỏi cánh bay
Cố ngóng nhìn trông nàng có biết
Trăm năm một kiếp đón người đây !
 
Cá Mặn

Được bạn: ATT 15-04-2008 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Mộng cùng ai.........."