Khù Khờ

Thắc mắc

Muốn hỏi … đã mấy giờ bên ấy?
hôm nay em mặc áo màu gì?
bên ngoài nắng vẫn đang say ngủ
sương còn mơ giấc … thở hơi thơ.

Muốn hỏi … đã mấy ngày trong tháng?
hôm nay em chải tóc bên nào?
gió khẽ rung cây, màu nắng nhạt
như vừa le lói … ở trong tôi.

Muốn hỏi … thu nay đã mấy mùa?
đếm gì trên tóc xoã ngang vai?
thời gian hao hụt trên mười ngón
gieo tiếng ngập ngừng … rớt trong thơ.

Khù Khờ

Được bạn: diên vỹ đưa lên
vào ngày: 19 tháng 10 năm 2012

Bình luận về Bài thơ "Thắc mắc"