PEARL

Thu Về


Chiếc lá vàng phai níu nhánh gầy
Uốn mình trước cánh gió heo may
Hạ đi nhoà nhạt - buồn man mác
Thu đến đậm đà - vui ngất ngây.
Nắng mắc trên nhà loang loáng vợi
Mưa giăng dưới đất long lanh đầy.
Tiết trời thay đổi Hạ rời khỏi
Theo luật tự nhiên - Thu đáo lai.


PEARL

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 30 tháng 8 năm 2018

Bình luận về Bài thơ "Thu Về"