PEARL

Có Những LúcCó những lúc buồn như chiếc lá
 Uốn cong rơi trên đá rêu phong
Chỉ một cơn gió đi rong
Cũng làm tan xác lá bồng bềnh bay.
 
Có những lúc đôi tay mệt lã
Muốn bỏ buông tất cả đa đoan
Ngẫm đời như chiếc thuyền con
Tròng trành, chao đão , héo hon kiếp người.
 
Có những lúc rã rời tư tưởng
Lòng tin còn vất vưởng nơi nao
Quá khứ lên tiếng thét gào
Kỷ niệm giấu kín vẫy chào tương lai.
 
Có những lúc lung lay ý chí
Ước mơ còn lãng phí thời gian
Cô đơn chân bước lang thang
Trên đường hun hút , lỡ làng mộng hoang.
 
Cho xin hai chữ bình an
Ghép vào mảnh vá dở dang cuộc trần.
 
PEARL

Được bạn: Nguyệt Hạ đưa lên
vào ngày: 24 tháng 12 năm 2017

Bình luận về Bài thơ "Có Những Lúc"