Pearl

Buồn ơi là buồn 
Buồn như tia nắng
Héo trên triền đá
Buồn như chiếc lá
Uốn cong chiều gió
Buồn như mưa nhỏ
Tiếc thương mùa cũ
Buồn như tuyết  phủ
Quấn quanh đầu núi
Buồn rót vào lòng
Từng giọt không tên.

Buồn khêu ngọn nến
Cháy cơn sầu não
Buồn tan băng tuyết
Lắng sâu tâm hồn
Một chút bồn chồn
Buồn ơi là buồn
Buồn trốn vào thơ.

 

Được bạn: HB đưa lên
vào ngày: 8 tháng 1 năm 2016

Bình luận về Bài thơ "Buồn ơi là buồn"