PEARL

Chôn Buồn
 


Em đem chôn nỗi buồn vào đất
Chạm rễ cây buồn bật lên đồi
Vi vu gió lộng liên hồi
Buồn lênh loang tỏa buồn trôi bềnh bồng .Em thả buồn theo dòng nước chảy
Nương con đò hoang hoải ra sông
Nào hay sóng động biển đông
Tắp vào bến cũ buồn trông lối về .  Em vứt buồn trên lề phố thị
Quán cà phê ầm ĩ nhạc rền
Buồn òa vỡ giọt không tên
Gót hài ai gõ chênh vênh dáng hình .Em giấu buồn vô tình len mắt
Vào mi đen quay quắt châu sa
Có lẽ buồn chẳng phôi pha
  Chôn buồn vào chốn sâu xa tim gầy .Cuộc đời đau khổ đắng cay
Ai chưa nếm trải , chưa ngày thành nhân .
 

 

Được bạn: HB đưa lên
vào ngày: 28 tháng 10 năm 2014

Bình luận về Bài thơ "Chôn Buồn"