ĐƯỜNG ĐẾN BẮC CỰC

Đạo diễn: Greg MacGillivray
Diễn Viên Chính: Karsten Heuer , Leanne Allison , Meryl Streep

Là bộ phim khoa học nghiên cứu và giới thiệu về đời sống của loài gấu Bắc cực. Một cuộc hành trình của một gấu mẹ và hai gấu con bảy tháng tuổi khi chúng di chuyển nơi sinh sống ở Bắc cực…


Nguồn: Tvhay.org
Được bạn: Mọt Sách đưa lên
vào ngày: 18 tháng 11 năm 2020

Bình luận về Phim "ĐƯỜNG ĐẾN BẮC CỰC"