NHỮNG VŨ CÔNG CỪ KHÔI CỦA TỰ NHIÊN

Tập 1
Đạo diễn: Clare Kingston
Diễn Viên Chính: Steve Backshall

Thế giới động vật có vô vàn “nghệ sĩ”. Chúng có những cử động chuẩn xác và uyển chuyển bẩm sinh giống như đang khiêu vũ. Mỗi chuyển động của chúng thể là để kêu gọi bạn tình, tìm kiếm thức ăn hoặc đơn giản chỉ là di chuyển


Nguồn: Tvhay.org
Được bạn: Mọt Sách đưa lên
vào ngày: 18 tháng 11 năm 2020

Bình luận về Phim "NHỮNG VŨ CÔNG CỪ KHÔI CỦA TỰ NHIÊN"