Thư viện tranh ảnh sẽ giới thiệu đến các bạn về hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, hoặc những tác phẩm nghệ thuật của nhiều hoạ sĩ tài danh trên thế giới . Trang "Tranh Ảnh " đang trong quá trình hình thành, mong đuợc sự tán thành và giúp đỡ của các bạn ...
Được sưu tầm từ nhiều trang Web bạn khác, cùng với sự đóng góp của các bạn trong diễn đàn.
   Xin chân thành cám ơn các trang Web bạn
và các thành viên có công đóng góp!
Sắp xếp theo thời gian gửi lên

Hiện có 842 Bức Tranh, Ảnh trên Thư Quán, Trang 25 / 43  Đã có: 24 người nhận xét.
  Tên ảnh: Vua Thành Thái trong lúc bị đày bên đảo Réunion
  Tác giả: Nhân vật lịch sử
  Tên ảnh: Vua Thành Thái trong lúc bị đày bên đảo Réunion
  Tác giả: Nhân vật lịch sử
  Thể loại: Ảnh tư liệu lịch sử
  Nhận xét:
  Lượt xem: 3725 Lần.


  Đã có: 15 người nhận xét.
  Tên ảnh: Vua thành thái lúc còn trên ngôi
  Tác giả: Nhân vật lịch sử
  Tên ảnh: Vua thành thái lúc còn trên ngôi
  Tác giả: Nhân vật lịch sử
  Thể loại: Ảnh tư liệu lịch sử
  Nhận xét:
  Lượt xem: 2896 Lần.


  Đã có: 25 người nhận xét.
  Tên ảnh: Vua thành thái trong triều phục
  Tác giả: Nhân vật lịch sử
  Tên ảnh: Vua thành thái trong triều phục
  Tác giả: Nhân vật lịch sử
  Thể loại: Ảnh tư liệu lịch sử
  Nhận xét:
  Lượt xem: 3182 Lần.


  Đã có: 32 người nhận xét.
  Tên ảnh: Hoàng tộc
  Tác giả: Nhân vật lịch sử
  Tên ảnh: Hoàng tộc
  Tác giả: Nhân vật lịch sử
  Thể loại: Ảnh tư liệu lịch sử
  Nhận xét:
  Lượt xem: 3302 Lần.


  Đã có: 35 người nhận xét.
  Tên ảnh: hai hoàng hậu
  Tác giả: Nhân vật lịch sử
  Tên ảnh: hai hoàng hậu
  Tác giả: Nhân vật lịch sử
  Thể loại: Ảnh tư liệu lịch sử
  Nhận xét:
  Lượt xem: 5390 Lần.


  Đã có: 27 người nhận xét.
  Tên ảnh: Vua Thành thái và hai em
  Tác giả: Nhân vật lịch sử
  Tên ảnh: Vua Thành thái và hai em
  Tác giả: Nhân vật lịch sử
  Thể loại: Ảnh tư liệu lịch sử
  Nhận xét:
  Lượt xem: 4072 Lần.


  Đã có: 15 người nhận xét.
  Tên ảnh: Vua Đồng khánh
  Tác giả: Nhân vật lịch sử
  Tên ảnh: Vua Đồng khánh
  Tác giả: Nhân vật lịch sử
  Thể loại: Ảnh tư liệu lịch sử
  Nhận xét:
  Lượt xem: 3040 Lần.


  Đã có: 80 người nhận xét.
  Tên ảnh: Vua hàm nghi
  Tác giả: Nhân vật lịch sử
  Tên ảnh: Vua hàm nghi
  Tác giả: Nhân vật lịch sử
  Thể loại: Ảnh tư liệu lịch sử
  Nhận xét:
  Lượt xem: 3147 Lần.


  Đã có: 25 người nhận xét.
  Tên ảnh: Hoàng tử Cảnh
  Tác giả: Nhân vật lịch sử
  Tên ảnh: Hoàng tử Cảnh
  Tác giả: Nhân vật lịch sử
  Thể loại: Ảnh tư liệu lịch sử
  Nhận xét:
  Lượt xem: 3573 Lần.


  Đã có: 37 người nhận xét.
  Tên ảnh: Vua gia Long
  Tác giả: Nhân vật lịch sử
  Tên ảnh: Vua gia Long
  Tác giả: Nhân vật lịch sử
  Thể loại: Ảnh tư liệu lịch sử
  Nhận xét:
  Lượt xem: 3403 Lần.


  Đã có: 73 người nhận xét.
  Tên ảnh: Áo dài trong mưa
  Tác giả: Lê Thanh sơn
  Tên ảnh: Áo dài trong mưa
  Tác giả: Lê Thanh sơn
  Thể loại: Hội họa Việt Nam
  Nhận xét:
  Lượt xem: 4829 Lần.


  Đã có: 30 người nhận xét.
  Tên ảnh: Ngõ nhỏ nắng trưa
  Tác giả: Lê Thanh sơn
  Tên ảnh: Ngõ nhỏ nắng trưa
  Tác giả: Lê Thanh sơn
  Thể loại: Hội họa Việt Nam
  Nhận xét:
  Lượt xem: 2042 Lần.


  Đã có: 201 người nhận xét.
  Tên ảnh: Một ngày bình thường
  Tác giả: Lê Thanh sơn
  Tên ảnh: Một ngày bình thường
  Tác giả: Lê Thanh sơn
  Thể loại: Hội họa Việt Nam
  Nhận xét:
  Lượt xem: 3521 Lần.


  Đã có: 158 người nhận xét.
  Tên ảnh: Chợ Đồ Gốm
  Tác giả: Lê Thanh sơn
  Tên ảnh: Chợ Đồ Gốm
  Tác giả: Lê Thanh sơn
  Thể loại: Hội họa Việt Nam
  Nhận xét:
  Lượt xem: 2305 Lần.


  Đã có: 56 người nhận xét.
  Tên ảnh: Thiếu nữ tan trường
  Tác giả: Lê Thanh sơn
  Tên ảnh: Thiếu nữ tan trường
  Tác giả: Lê Thanh sơn
  Thể loại: Hội họa Việt Nam
  Nhận xét:
  Lượt xem: 3833 Lần.


  Đã có: 78 người nhận xét.
  Tên ảnh: Bãi biển
  Tác giả: Lê Thanh sơn
  Tên ảnh: Bãi biển
  Tác giả: Lê Thanh sơn
  Thể loại: Hội họa Việt Nam
  Nhận xét:
  Lượt xem: 3594 Lần.


  Đã có: 94 người nhận xét.
  Tên ảnh: Đi chợ
  Tác giả: Lê Thanh sơn
  Tên ảnh: Đi chợ
  Tác giả: Lê Thanh sơn
  Thể loại: Hội họa Việt Nam
  Nhận xét:
  Lượt xem: 2758 Lần.


  Đã có: 23 người nhận xét.
  Tên ảnh: Mùa lá đỏ ven hồ
  Tác giả: Lê Thanh sơn
  Tên ảnh: Mùa lá đỏ ven hồ
  Tác giả: Lê Thanh sơn
  Thể loại: Hội họa Việt Nam
  Nhận xét:
  Lượt xem: 2061 Lần.