Nhạc Sĩ:
Nguyễn đình Phúc
Trình Bày:
Đình văn
Cô lái đò

Tân Nhạc - Nhạc xuân
Thơ Lời: Nguyễn Bính
Xuân đã đem mong nhớ trở về
Lòng cô lái ở bến sông kia
Cô hồi tưởng lại ba xuân trước
Trên bến cùng ai đã nặng thề
Nhưng rồi người khách tình xuân ấy
Đi biệt không về với bến sông
Đã mấy lần xuân trôi chảy mải
Mấy lần cô lái mỏi mòn trông
Xuân này đếm nữa đã ba xuân
Đóm lửa tình duyên tắt nguội dần
Chẳng lẽ ôm lòng chờ đợi mãi
Cô đành lỗi ước với tình quân
Bỏ thuyền, bỏ bến, bỏ giòng sông
Cô lái đò kia đi lấy chồng
Vắng bóng cô em từ dạo ấy
Để buồn cho những khách sang sông

Nguồn: TNT
Người đăng: Thành viên VN thư quán
Ghi lời: ct.ly
Vào ngày 1 tháng 2 năm 2004

Bình luận về bản nhạc "Cô lái đò"