System.Data.SqlClient.SqlException: The transaction ended in the trigger. The batch has been aborted.
at System.Data.SqlClient.SqlConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection)
at System.Data.SqlClient.SqlInternalConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection)
at System.Data.SqlClient.TdsParser.ThrowExceptionAndWarning(TdsParserStateObject stateObj)
at System.Data.SqlClient.TdsParser.Run(RunBehavior runBehavior, SqlCommand cmdHandler, SqlDataReader dataStream, BulkCopySimpleResultSet bulkCopyHandler, TdsParserStateObject stateObj)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.FinishExecuteReader(SqlDataReader ds, RunBehavior runBehavior, String resetOptionsString)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReaderTds(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, Boolean async)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReader(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, String method, DbAsyncResult result)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.InternalExecuteNonQuery(DbAsyncResult result, String methodName, Boolean sendToPipe)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteNonQuery()
at DreamweaverCtrls.DataSet.DoInit()
Trang Thơ - Dấu xưa - Việt Nam thư quán
 
  Tìm: theo:  

 
Tìm theo Tên Bài Thơ

Tìm theo Tên Thi Sĩ


Dấu xưa
Số lần đọc: 1134

Cùng một Thi Sĩ
6 Bài Thơ

 

 
1 Phiếu

Dzạ Lữ Kiều

Dấu xưaMùa Xuân … Tôi về xứ Huế
Rét bấc lạnh cóng vai gầy
Thành Nội đường loang loáng nước
Lặng thầm lá rủ hàng cây

“Cấm Thành” bao năm vẫn thế
Dấu mùa ly loạn ngày xưa
Thành quách rêu phong đổ nát
Gió choàng theo những cơn mưa

Huế ơi! Người con xa xứ
Mỗi lần về thăm Cố Đô
Nỗi niềm … Chừ, thôi cúi mặt
Giọt lòng thấm đẫm hồn thơ

Đời tôi – Cánh chim phiêu lãng
Dừng chân chưa ấm lại đi
Dấu xưa len vào trong mắt
Để tim quay quắc đêm về!

Cao nguyên phố, 16-12-2012
Dzạ Lữ Kiều
 
 
 
 
Nhóm quản trị: Ct.Ly, Cumusic, Easyman, Huyền Băng, KeDangGhet, Mercury, Mars, Mọt Sách
Nhóm điều hành: Băng Nguyệt, Canary, Ct.Ly, Cumusic, Diên Vỹ, Donation, Easyman, Hoàng Dung, HongYen, Huyền Băng, James Jee, KeDangGhet, Khánh Quỳnh, Kim_Bang_2, Lang Thang, Mars, Mickey, n.trang, NCD, nguyen.bamboo, Nguyên Đỗ, NKT, Phongvans, QV, Saomai1268, Sunflower, Thanh Vân, Tommyboy, Viet Duong Nhan

Bài viết và sách tại vnthuquan.net, thuộc quyền sở hữu của người viết và của vnthuquan.net.

Copyright by Thu vien Online © 2002 - 2014 - designed by Phạm Huy Hùng
Trang Thơ hiện có 1045 người đang online

BoDau mViet