Cá Mặn

Quê mẹĐứng ngắm thôn xưa dưới nắng tà
Màu xanh thâm thẩm quyện muôn hoa
Đàn bò gặm cỏ quên làng xóm
Đám trẻ chăn trâu nhớ mái nhà

Lối rẻ quanh co từng bụi trúc
Đường mòn uốn khúc mỗi tư gia
Đàn chim vội vã bay về tổ
Còn mẹ âm thầm vẫn đợi ta

Cá Mặn 

Được bạn: Nguyệt Hạ đưa lên
vào ngày: 21 tháng 10 năm 2017

Bình luận về Bài thơ "Quê mẹ"