Liên Hương

MÙA GIÁNG SINH BUỒNMùa đi dòng trôi mê mải
Lại thêm ngày chúa ra đời
Chuông nguyện gọi lòng khắc khoải
Tương tư ngày cũ chơi vơi
 
Bài thánh ca  trầm tiếng gió
Lãng đãng thầm trôi đáy lòng
Hạt mưa giọt buông  phấp phỏng
Bóng người như là mông lung
 
Phố quen đèn màu nhún nhẩy
Người người về chốn hoài mơ
Mình ta ngược dòng  trốn chạy
Biết tìm về  đâu bây giờ
 
Liệu  chúa có về cứu rỗi
Để thêm một giáng sinh buồn
Trời đất cùng ta đồng cảm
Ơ kìa trời bỗng mưa tuôn !
 
 Liên Hương
 

Được bạn: Nguyệt Hạ đưa lên
vào ngày: 20 tháng 12 năm 2016

Bình luận về Bài thơ "MÙA GIÁNG SINH BUỒN"