CH2

Quê Dã qùỵDã qùy vàng óng quê tôi.
Vàng trong ánh mắt gọi mời về thăm
Bây giờ đã là bao năm
Xa quê nên nhớ ,đêm nằm chiêm bao,
Nhớ xưa còn bé thuả nào
Dã qùy vàng cả đồi cao dọc đường
Vàng luôn bờ suối,bờ mương.
Quanh nhà em ở, cuối đường em đi
Suối trong qùy vẫn rù rì.
Đồi thông xanh mướt,vàng thì điểm thêm
Bức tranh quê đẹp êm đềm
Cho ai nhớ mãi ngọt mềm Lạc sơn !

CH2

Được bạn: Nguyệt Hạ đưa lên
vào ngày: 20 tháng 12 năm 2016

Bình luận về Bài thơ "Quê Dã qùỵ"