System.Data.SqlClient.SqlException: The transaction ended in the trigger. The batch has been aborted.
at System.Data.SqlClient.SqlConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection)
at System.Data.SqlClient.SqlInternalConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection)
at System.Data.SqlClient.TdsParser.ThrowExceptionAndWarning(TdsParserStateObject stateObj)
at System.Data.SqlClient.TdsParser.Run(RunBehavior runBehavior, SqlCommand cmdHandler, SqlDataReader dataStream, BulkCopySimpleResultSet bulkCopyHandler, TdsParserStateObject stateObj)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.FinishExecuteReader(SqlDataReader ds, RunBehavior runBehavior, String resetOptionsString)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReaderTds(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, Boolean async)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReader(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, String method, DbAsyncResult result)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.InternalExecuteNonQuery(DbAsyncResult result, String methodName, Boolean sendToPipe)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteNonQuery()
at DreamweaverCtrls.DataSet.DoInit()
Trang Thơ - Lời ru một thời - Việt Nam thư quán
 
  Tìm: theo:  

 
Tìm theo Tên Bài Thơ

Tìm theo Tên Thi Sĩ


Lời ru một thời
Số lần đọc: 960

Cùng một Thi Sĩ
10 Bài Thơ

 

 
2 Phiếu

Sông Hương

Lời ru một thờiEm qua một thời con gái
Tủi hờn không gọi thành tên
Nỗi niềm lặng chảy vào đêm
Mắt buồn giấu sau vạt áo

Em qua một thời giông bão
Từng đêm ngồi đếm bóng mình
Ầu ơ giấc con thơ dại
Biết chăng lòng mẹ chông chênh

Trót nhớ một người phải quên
Ru hờ... hồng nhan bạc phận
Lỡ làng một thời hương phấn
Đi về một nẻo ai hay ?

Rượu nồng lỡ uống... trót say
Ầu ơ mười hai bến nước
Hôm nào chân quen lạc bước
Trôi dài câu hát đêm đêm

Trót nhớ một người phải quên
Mai này rồi con hiểu mẹ
Ngủ đi... một thời thơ trẻ
Đêm này... đêm nữa... ầu ơ

Huế 06/11/2012
Sông Hương
 
 
 
 
Nhóm quản trị: Ct.Ly, Cumusic, Easyman, Huyền Băng, KeDangGhet, Mercury, Mars, Mọt Sách
Nhóm điều hành: Băng Nguyệt, Canary, Ct.Ly, Cumusic, Diên Vỹ, Donation, Easyman, Hoàng Dung, HongYen, Huyền Băng, James Jee, KeDangGhet, Khánh Quỳnh, Kim_Bang_2, Lang Thang, Mars, Mickey, n.trang, NCD, nguyen.bamboo, Nguyên Đỗ, NKT, Phongvans, QV, Saomai1268, Sunflower, Thanh Vân, Tommyboy, Viet Duong Nhan

Bài viết và sách tại vnthuquan.net, thuộc quyền sở hữu của người viết và của vnthuquan.net.

Copyright by Thu vien Online © 2002 - 2015 - designed by Phạm Huy Hùng
Trang Thơ hiện có 857 người đang online

BoDau mViet