System.Data.SqlClient.SqlException (0x80131904): Die Transaktion endete mit dem Trigger. Der Batch wurde abgebrochen.
at System.Data.SqlClient.SqlConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection, Action`1 wrapCloseInAction)
at System.Data.SqlClient.SqlInternalConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection, Action`1 wrapCloseInAction)
at System.Data.SqlClient.TdsParser.ThrowExceptionAndWarning(TdsParserStateObject stateObj, Boolean callerHasConnectionLock, Boolean asyncClose)
at System.Data.SqlClient.TdsParser.TryRun(RunBehavior runBehavior, SqlCommand cmdHandler, SqlDataReader dataStream, BulkCopySimpleResultSet bulkCopyHandler, TdsParserStateObject stateObj, Boolean& dataReady)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.FinishExecuteReader(SqlDataReader ds, RunBehavior runBehavior, String resetOptionsString)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReaderTds(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, Boolean async, Int32 timeout, Task& task, Boolean asyncWrite, SqlDataReader ds, Boolean describeParameterEncryptionRequest)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReader(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, String method, TaskCompletionSource`1 completion, Int32 timeout, Task& task, Boolean asyncWrite)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.InternalExecuteNonQuery(TaskCompletionSource`1 completion, String methodName, Boolean sendToPipe, Int32 timeout, Boolean asyncWrite)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteNonQuery()
at DreamweaverCtrls.DataSet.DoInit()
ClientConnectionId:f04f6b5a-1a88-48af-aeef-371b67384a8e
Error Number:3609,State:1,Class:16
Bài thơ Hương Valentine’s cũ của Thi sĩ: Nguyên Thạch - Trang Thơ ca - Việt Nam thư quán
Nguyên Thạch

Hương Valentine’s cũ
Nhớ ngày ấy…hương yêu còn khoe sắc
Kỷ niệm buồn trong ngày lễ tình yêu (Valentine Day)
Xương Rồng thắm tặng tình nhân lần cuối
Tiễn nhau đi…xuân én lạc trong chiều.

Cô công chúa mi cong màu mắt biếc
Mái tóc thề óng mượt xoả ngang vai
Ngày xưa ấy, không hồng nhung tươi thắm
Đành tặng em hoa dại đóa Rồng gai

Rồi sau đó, anh xa thành phố biển
Đời chông chênh theo số phận con thuyền
Dài năm tháng cách ngăn buồn vận nước
Nên nợ em một món nợ tình duyên.

Con nước đục... lục bình trôi, trôi mãi
Bến lở bồi, phận gái dạt về đâu
Người cuối sông ngóng đợi kẻ giang đầu
Bao thu úa, chưa tròn câu tri ngộ.

Ngày tình yêu, anh trở về góc phố
Đâu người xưa, tím loang lổ chiều buông
Chiếc lá xanh nay rũ úa về nguồn
Khối ký ức… sầu tuôn kỷ niệm...

Bên mộ vắng Xương Rồng gai trổ tím
Hòa mênh mông hương khói quyện cô đơn
Anh trở lại tặng em hoa hồng đỏ
Dư ảnh xưa công chúa hiện chập chờn. 

Được bạn: HB đưa lên
vào ngày: 26 tháng 2 năm 2013

Bình luận về Bài thơ "Hương Valentine’s cũ"