Liên Hương - Lê Phú Hải

Tự hỏiCô đơn một gánh tang bồng
Hỏi trăng ủ giấc xuân nồng đợi ai
Mình ta thao thức canh dài
Mùa đi liệu có nhạt phai nỗi buồn

Hỏi người vác nặng đầu non
Rừng hoang vu liệu có còn trúc mai
Long đong hỏi Liễu Chương Đài
Sắt cầm hòa hiệp mốt mai sẽ về

Hỏi chan chứa hỏi hẹn thề
Ừ thôi chỉ vậy có nề hà chi
Tuổi đời vùn vụt chim di
Hỏi quê quán chỉ một đi nghìn trùng

Lên non hứng phận bách tùng
Người đi cho bậu theo cùng nước mây
Sầu riêng càng lắc càng đầy
Niềm riêng còn một chút này thế thôi !

Liên Hương - Lê Phú Hải

 

Được bạn: diên vỹ đưa lên
vào ngày: 23 tháng 12 năm 2012

Bình luận về Bài thơ "Tự hỏi"