Nguyên Đỗ

Nguồn Suối Yêu Thương

Trên rặng Trường Sơn ở phía Tây
Có nguồn suối nhỏ dưới lùm cây
Chảy quanh, dần rộng, thành sông suối
Chiều xuống gái, trai, già, trẻ đầy
Dân đặt tên là Suối Yêu Thương
Sau giờ mệt mỏi ở trên nương
Thả trôi theo nước mồ hôi mệt
Lao nhọc ưu tư với chán chường
Trên mạng giờ đây có nương nương
Tính tình nhu thuận thật là thương
Cố công tìm kiếm đọc không mỏi
Chọn lọc thơ ca dán bích chương
Năm mới chúc nương vạn sự lành
Một năm thu lượm những tinh anh
Đem về cho Suối thêm thơ mộng
Cho nắng xuân vui năm tháng lành
Nguyên Đỗ

Được bạn: vdn đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Nguồn Suối Yêu Thương"