System.Data.SqlClient.SqlException (0x80131904): Die Transaktion endete mit dem Trigger. Der Batch wurde abgebrochen.
at System.Data.SqlClient.SqlConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection, Action`1 wrapCloseInAction)
at System.Data.SqlClient.SqlInternalConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection, Action`1 wrapCloseInAction)
at System.Data.SqlClient.TdsParser.ThrowExceptionAndWarning(TdsParserStateObject stateObj, Boolean callerHasConnectionLock, Boolean asyncClose)
at System.Data.SqlClient.TdsParser.TryRun(RunBehavior runBehavior, SqlCommand cmdHandler, SqlDataReader dataStream, BulkCopySimpleResultSet bulkCopyHandler, TdsParserStateObject stateObj, Boolean& dataReady)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.FinishExecuteReader(SqlDataReader ds, RunBehavior runBehavior, String resetOptionsString)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReaderTds(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, Boolean async, Int32 timeout, Task& task, Boolean asyncWrite, SqlDataReader ds, Boolean describeParameterEncryptionRequest)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReader(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, String method, TaskCompletionSource`1 completion, Int32 timeout, Task& task, Boolean asyncWrite)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.InternalExecuteNonQuery(TaskCompletionSource`1 completion, String methodName, Boolean sendToPipe, Int32 timeout, Boolean asyncWrite)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteNonQuery()
at DreamweaverCtrls.DataSet.DoInit()
ClientConnectionId:a60ba603-541b-4fd6-a639-96e8065dcf0c
Error Number:3609,State:1,Class:16
Bài thơ Tình Khúc Mong Manh của Thi sĩ: sgecstasy - Trang Thơ ca - Việt Nam thư quán
sgecstasy

Tình Khúc Mong ManhNếu đã biết tình mong manh dễ vỡ
Thì tại sao em vẫn mãi yêu người
Em cất giấu nỗi buồn trong hơi thở
Tiếng thở dài anh có thấy được đâu

Con sóng đời xô đẩy người xa nhau
Cho sợi tóc bạc màu theo năm tháng
Tình yêu đó đem chôn vào dĩ vãng
Còn lại đây thương nhớ mối tình đầu

Như thiêu thân lao vào vùng ánh sáng
Bay cuống cuồng trước ngọn lửa tình yêu
Em đốt cháy đời mình trong cô độc
Khi biết rằng người không thuộc về em

Tình đã chết trên đỉnh ngoài hy vọng
Hay vẫn còn vương vấn với hoài mong
Dấu yêu cũ trong em giờ khô cạn
Bến sông đời ai biết nước đục trong

sgecstasy

Được bạn: Nguyệt Hạ đưa lên
vào ngày: 20 tháng 12 năm 2016

Bình luận về Bài thơ "Tình Khúc Mong Manh"