Truyện

Việt Nam Thư Quán - Thư viện Online

Truyện ngắn
Thân Phận Người Lính Gãy Súng
Vĩnh Khanh

Cho Điểm diem
47 Phiếu
Đã xem 12116 lần.

Cùng một Tác giả: 7

Về trang chính