Tia Nắng Đỏ

ĐỌC THƠ EM


Tim trong lòng đau xót


Đọc lời thơ của ai


Có phải em …người cũ?


Để yêu thương trải dài


 


Tôi không còn lãng tử


Bước chân đã ngừng đi


Tâm thơ không còn nữa


Vì hồn yêu chai lỳ


 


Em chắc là không vậy


Vẫn yêu đương dạt dào


Nên hồn thơ bay bổng


Nên tình còn xuyến xao


 


Em cứ tự nhiên nhé


Tôi chỉ khách qua đường


Đọc lời thơ …nói khẽ


Thương…sao tình… vấn vương…


 


Tia Nắng Đỏ

Được bạn: Nguyệt Hạ đưa lên
vào ngày: 9 tháng 9 năm 2017

Bình luận về Bài thơ "ĐỌC THƠ EM"