Mỹ Trinh

Về Quê Tôi_ Thương Nhớ!

Mời anh về thăm quê hương
Còn một tháng trọn vòng thương ngợp lòng
Tình cha nghĩa mẹ đượm nồng
Tình anh em mở tròn vòng tay yêu

Mời em gót ngọc nâng niu
Sài Gòn đợi bến muôn chiều nhớ mong
Vĩnh Long cây trái đầy đồng
Cần Thơ gạo trắng tình trong ngọt bùi

Cái Răng lộng gió tin vui
Cô Thầy bạn cũ ngược xuôi nhau về
Mời nhau chen lấn sơn khê
Cho tình gặp mặt nhiêu khê không mòn

Mời tình yêu vẽ nét son
Lên trang sử mới chào non nước mình
Đào mai nở rộ cầu kinh
Yêu thương gắn bó môi xinh má hồng

Mời nhau điệp khúc tươi hồng
Xa xôi trăm nẻo một lòng tìm thăm
Xa xôi tim mãi ì ầm
Xa xôi thương nhớ gọi thầm nhớ thương!


 

Được bạn: HB đưa lên
vào ngày: 6 tháng 1 năm 2013

Bình luận về Bài thơ "Về Quê Tôi_ Thương Nhớ!"