Trầm Vân

Niềm Tin


    http://2.bp.blogspot.com/_QvyHr5udKfc/TQQ6O8CaQSI/AAAAAAAAAjQ/LZMVPROlfJU/s1600/niem_tin.jpg

 

     Mừng cho ai có niềm tin
    Hồng ân rải xuống ơn trên nhiệm màu
    Vượt qua bao nỗi khổ đau
    Tấm lòng bác ái bắc cầu yêu thương
    Từng hồi chuông vọng giáo đường
    Câu kinh cầu nguyện tan sương mịt mù
    Bốn mùa đông hạ xuân thu
    Diều lòng thả gió vi vu gió trời
    Mừng cho ai sống thảnh thơi
    Cửa thiền lòng khép ấm lời từ bi
    Bớt ghen ghét bớt sân si
    Dòng thương tiếng sóng vỗ về lòng nhau
    Chia cay đắng sớt nỗi sầu
    Thế trần bể khổ quay đầu thấy ngay
    
    Niềm tin ai sẵn trong tay
    Xin chia nhau sống những ngày yên vui
    Để khi dở khóc dở cười
    Niềm tin sưởi ấm vành môi lạnh lùng
    

 

     Trầm Vân

Được bạn: Ct.Ly 30/12/2010 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Niềm Tin"