Ô Long Viện - Au Yao Hsing


Số lần đọc: 2464
hết: Tập 1 , xem tiếp: Tập 2


Người dịch: Phương Linh

Nguồn: internet
Được bạn: mọt sách đưa lên
vào ngày: 26 tháng 1 năm 2013

Nhóm quản trị: Ct.Ly, Cumusic, Easyman, Huyền Băng, KeDangGhet, Mercury, Mars, Mọt Sách.

Nhóm điều hành: Băng Nguyệt, Canary, Ct.Ly, Cumusic, Diên Vỹ, Donation, Easyman, Hoàng Dung, HongYen, Huyền Băng, James Jee, KeDangGhet, Khánh Quỳnh, Kim_Bang_2, Lang Thang, Mars, Mickey, n.trang, NCD, nguyen.bamboo, Nguyên Đỗ, NKT, Phongvans, QV, Saomai1268, Sunflower, Thanh Vân, Tommyboy, Viet Duong Nhan.

Bài viết và sách tại vnthuquan.net, thuộc quyền sở hữu của người viết và của vnthuquan.net.

• Copyright © 2002 - 2015 Viet Nam Thu Quan • Designed by Phạm Huy Hùng •

Trang Sách Truyện hiện có 816 người đang online